Contact us

Location:No.38, Nanchang Street, YEDA, Shandong Province, China
Name : Zhang Hongbin
Tel : +86 15006504163
E-mail : Zhang.hongbin@bohaiweima.cn

Scan
attention

Feedback